PROPOZÍCIE

VÝBEH DO 23. POSCHODIA VÝŠKOVEJ BUDOVY EUROHOMESTAR V ŽILINE

Disciplína: Výbeh vopred stanoveného množstva poschodí určenej budovy po vyznačenej trase.

Pravidlá: Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu cca 50 m pred budovou a zastavuje dosiahnutím cieľa na 23. poschodí. Štartuje sa jednotlivo v 30 s intervaloch. Kategória "Karneval" má rovnaké pravidlá, ale účastníci bežia v originálnych kostýmoch, najlepší budú vyhodnotení sčítaním hlasov od ostatných pretekárov. V tímoch sú všetci hodnotení aj ako jednotlivci a ich časy sa sčítavajú. Cesta dole je pre každého zabezpečená výťahom. Celkový víťaz je len jeden.

Bezpečnosť: Organizátor zabezpečí zdravotníka pripraveného podať prvú pomoc, bežec preteká na vlastné nebezpečenstvo.

Ceny: Ceny budú vyhlásené, upravené a doplnené na internetových stránkach, facebooku a na mieste preteku.

Registrácia: Vopred na stránke www.salora.sk alebo na mieste preteku 10:00 - 12:00.

Štart: Podľa štartovej listiny (max. 250 bežcov). Prvý bežec vybieha cca 30 min. po ukončení registrácie, najneskôr 13:00.

Výsledky: Cca 20 min. po dobehnutí posledného pretekára.

Platba: Na účet IBAN:SK54 8410 0000 0011 4201 9684 BIC: RIDBSKBX Variabilný symbol: 201602, do poznámky prosím napíš tvoje meno a priezvisko, prípadne mená a priezviská za koho platíš.

Prezentácia: Na mieste preteku 10:00 - 12:00, Tajovského 3, Žilina, pred budovou EUROHOMESTAR.

Štartovné: Jednotlivec 10€ pri registrácii a zaplatení do 12.10.2016
          Jednotlivec 13€ pri registrácii a zaplatení na mieste v deň preteku

Kategórie: Tímy 3 členné družstvá s minimálne jednou ženou v družstve
          Karneval (od 15 rokov)
          Muži a Ženy samostatne, ročníky: 2000 - 1996
                                      1995 - 1966
                                      1965 - 1815