PROPOZÍCIE

VÝBEH DO 23. POSCHODIA VÝŠKOVEJ BUDOVY EUROHOMESTAR V ŽILINE

Disciplína: Výbeh vopred stanoveného množstva poschodí určenej budovy po vyznačenej trase.

Pravidlá: Preteká sa podľa platných pravidiel TWA (www.towerrunning.com). Základné pravidlo je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Použitie výťahu je zakázané. Čas sa vyhodnocuje pomocou elektronickej časomiery. Časomiera sa spúšťa vybehnutím zo štartu cca 50 m pred budovou a zastavuje dosiahnutím cieľa na 23. poschodí. Štartuje sa jednotlivo v 30 s intervaloch. Kategória "Karneval" má rovnaké pravidlá, ale účastníci bežia v originálnych kostýmoch, najlepší budú vyhodnotení sčítaním hlasov od ostatných pretekárov. V tímoch sú všetci hodnotení aj ako jednotlivci a ich časy sa sčítavajú. Cesta dole je pre každého zabezpečená výťahom. Celkový víťaz je len jeden.

Bezpečnosť: Organizátor zabezpečí zdravotníka pripraveného podať prvú pomoc, bežec preteká na vlastné nebezpečenstvo.

Ceny: Ceny budú vyhlásené, upravené a doplnené na internetových stránkach, facebooku a na mieste preteku.

Registrácia: Vopred na stránke www.casomierapt.sk alebo na mieste preteku 10:00 - 12:00.

Štart: Podľa štartovej listiny (max. 250 bežcov). Prvý bežec vybieha cca 30 min. po ukončení registrácie, najneskôr 13:00.

Výsledky: Cca 20 min. po dobehnutí posledného pretekára.

Platba: Na účet IBAN:SK92 8330 0000 0025 0122 4626 BIC: FIOZSKBAXXX Variabilný symbol: 201700, do poznámky prosím napíš tvoje meno a priezvisko, prípadne mená a priezviská za koho platíš.

Prezentácia: Na mieste preteku 10:00 - 12:00, Tajovského 3, Žilina, pred budovou EUROHOMESTAR.

Štartovné: Jednotlivec 10€ pri registrácii a zaplatení do 15.10.2017
          Jednotlivec 12€ pri zaplatení na mieste v deň preteku
          Tím 27€ pri registrácii a zaplatení do 15.10.2017
          Jednotlivec 30€ pri zaplatení na mieste v deň preteku

Výška štartovného pre akademikov aj študentov je znížená o polovicu.

Kategórie: Tímy 3 členné družstvá s minimálne jednou ženou v družstve
          Karneval (od 15 rokov)
          Muži a Ženy samostatne, ročníky: 2001 - 1998
                                      1997 - 1968
                                      1967 - 1815Zväčšiť mapu

SPORT 2000 Česko Slovenský pohár Towerrunning 2017 (CSPT 2017)

Pravidlá rok 2017
Súťaž:

Preteká sa vo výbehu na organizátorom stanovenú budovu. CSPT 2017 ma 6 kôl - 6 pretekov, 6. kolo je súčasne finále. Účastník každého preteku, ktorý ma platnú registráciu TWA( World Towerrunning Association) alebo je členom Českej asociácie behu do schodov, alebo Slovenskej asociácie v behu do schodov je automaticky účastníkom Česko Slovenského pohára v Towerrunningu 2017. Boduje najlepších tridsať pretekárov v každom kole. Do celkového hodnotenia sa počítajú minimálne 3 kolá, maximálne 6 kol. Podmienkou pre prizemoney je účasť vo finále. V prípade bodovej zhody rozhoduje bodový zisk z finále. Preteká sa podľa platných pravidiel TWA. www.towerrunning.com

Bodové hodnotenie:

Body sa prideľujú podľa oficiálnych celkových výsledkov z každého preteku.
Poradie1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
Body806860544844403633302724222018161413121110987654321

Preteky:

3.6. (sobota) – Beh na Vežu, Košice behnavezu.sk

10.9. (nedeľa) – Bratislava, UFO - súčasť preteku Viedeň-Brno-Bratislava ufoverticalsprint.sk

16.9. (sobota) – Praha, City Empiria (RUN UP) run-up.cz

23.9. (sobota) – Olomouc, RCO (RUN UP) – Mistrovství ČR v běhu do schodů www.run-up.cz

21.10.(sobota) – Žilina, Eurohomestar – Majstrovstvá SR v behu do schodov a zároveň Finále Česko-Slovenského pohára behdoneba.salora.sk

Štartovné na jednotlivé preteky:

viz web organizátora alebo www.towerrunning.sk

Registrácia:

Na jednotlivých pretekoch, respektíve vopred na stránkach > behnavezu.sk behdoneba.salora.sk www.ufoverticalsprint.sk www.towerrunning.sk run-up.cz

Víťaz:

Víťazom CSPT 2017 sa stáva pretekár s najvyšším súčtom bodov. V prípade bodovej zhody rozhoduje bodový zisk z finále.

Ceny:

Na jednotlivých kolách CSPT 2017 vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. (oceňuje organizátor)

Finančné odmeny:

Celkový prizepool pre prvých troch mužov a ženy je dohromady 800 euro! Prví 4 muži a 4 ženy si delia celkové prizemoney

Kategórie:

Československý pohár je vyhlásený len v jednej kategórií. Muži a ženy samostatne.

Účastník:

Účastníkom CSPT 2017 je každý, kto sa zúčastní aspoň jedného preteku.

Podmienka finančných odmien:

Ceny sú pre najúspešnejších, bez rozdielu národnosti či štátnej príslušnosti. Podmienkou jeplatná registrácia v TWA ( world towerrunning association www.towerrunning.com ) alebo registrácia v Českej asociácii v behu do schodov alebo Slovenskej asociácií v behu do schodov na rok 2017. Bez platnej registrácie nie je možné prideliť body za žiadny pretek. Registráciu je možné uzavrieť priamo na preteku.

Vyhlasovateľ:

Oragnizátor: Slovenská asociácia v behu do schodov, Česká asociácia v behu do schodov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmeny.