REGISTRÁCIARegistrovať sa môžete na stránke www.casomierapt.skCena štartovného pre jednotlivcov:
10€ pri registrácii a zaplatení do 12.10.2016
13€ pri registrácii a zaplatení na mieste.


Číslo účtu: IBAN: SK54 8410 0000 0011 4201 9684 BIC: RIDBSKBX Variabilný symbol: 201602
do poznámky prosím napíš tvoje meno a priezvisko, prípadne mená a priezviská za koho platíš.